• Liseler Mahallesi, Değrmenyolu Caddesi No:39/101 Ünye/Ordu

[masterslider id=”1″]

İş Güvenliği

İşçi sağlığı ve iş güvenliği yalnızca teknik ve tıbbi bir çalışma olarak ele alınamaz. İşçilerin beslenme, barınma olanakları, doğal çevrenin yaşanabilir olması, iş güvencesinin olması, sendikalaşma hakkı gibi pek çok konu işçilerin sağlığını ve güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Burada “işçi sağlığı” dendiğinde mavi ve beyaz yakalı, kadrolu – taşeron, veya kamuda memur statüsünde bütün çalışanları kapsayacak şekilde ele alınmalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine önem verilmesinin ana nedeni; yaş, cinsiyet, ırk ve meslek farkı gözetilmeksizin herkesin yaşama hakkının en yüksek dü- zeyde garanti altına alınması gerekliliğidir.

Çevre Danışmanlığı

ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ VE PROJELERİ

Daha önce ayrı ayrı alınan emisyon, gürültü, atıksu deşarj gibi izin konuları ile geri kazanım, bertaraf, ara depolama...

Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri ve Projelendirilmesi

Bu uygulamadan önce, örneğin, bir firmanın emisyon konusunda izni varken atıksu deşarjı konusunda izni olmadığından faaliyetten men edilebiliyordu.

Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri ve Projelendirilmesi

Ülkemizde, planlanan ve bir kısmı uygulamaya geçen e-devlet projelerinin Çevre ve Orman Bakanlığı’ndaki ayağı olan.

Hizmetlerimiz

İşçi sağlığı ve iş güvenliği yalnızca teknik ve tıbbi bir çalışma olarak ele alınamaz. İşçilerin beslenme, barınma olanakları, doğal çevrenin yaşanabilir olması, iş güvencesinin olması, sendikalaşma hakkı gibi pek çok konu işçilerin sağlığını ve güvenliğini doğrudan etkilemektedir.
CANİK OSGB İş Güvenliği Eğitimleri; interaktif eğitim modelini anlayış haline getirmiş uzmanlarımız tarafından, konu ile ilgili deneyim ve saha tecrübesi ile hazırlanmış eğitim sunuları, video gösterimi ve eğitim uygulamaları ile teorik ve pratik modüler ve bütünsel yaklaşımı içermektedir.
Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri ve Projelendirilmesi Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri ve Projelendirilmesi Kimyasal Atık Su Arıtma Sistemleri ve Projelendirilmesi Baca Gazı Arıtma Sistemleri ve Projelendirilmesi
İş yerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, çalışanlara işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla risk büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin kabul edilip edilemeyeceği konusunda karar vermeye yönelik kapsamlı bir çalışma olan risk değerlendirmesi 6331 sayılı kanun gereğince en az 1(bir) çalışanı bulunan (apartmanlar dahil) tüm işyerleri için yasal bir zorunluluktur.
faq