• Liseler Mahallesi, Değrmenyolu Caddesi No:39/101 Ünye/Ordu
  • info@canikosgb.com
  • 0452 333 45 55

Neden Canik OSGB

Canik OSGB;

Öncelikle kamu oyuna yansıyan bir yanlışlığı düzeltmek gerekiyor.Çünkü  6331 sayılı yasa çıkana kadar bu konuda yasal düzenleme yokmuş gibi bir algı oluştu.Bu algı yanlış.

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal düzenleme İş Kanunlarında yer almıştır. 6331 sayılı Kanun’dan önce   halen yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanunu’nun beşinci bölümünde iş sağlığı ve güvenliği 12 madde ile düzenlemişti. Yeni yasa yürürlüğe girince bu hükümler kaldırıldı.Tecrübeli kadromuz 4857 Sayılı kanunun iş sağlığı ve güvenliği hükümleri yürürlükte iken gerek işveren temsilcisi gerek isg uzmanı olarak faaliyetlerini sürdürmüştür.

CANİK OSGB, bünyesinde Makine Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi, Fizik uzmanları kadrosuyla sektörel çözüm odaklı olarak işletmelerin çözüm ortağı olmaktadır.

Bu bağlamda CANİK OSGB ile,

  • İşyeri Hekimi, risk grubuna göre İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Elemanı gibi elemanları görevlendirme yükümlülüğünüz olmayacak. İhbar ve kıdem tazminatlarını düşünmeyeceksiniz.
  • İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Ek:1 gereği bulundurmanız gereken “Asgari Malzeme Listesi” bulundurma zorunluluğunuz   olmayacaktır.
  • İşletme kısır döngüsünden kurtularak; eksikler ve gereklilikler, profesyonel bir kadro tarafından ortaya çıkarılacaktır.• Gerekli hallerde (hastalık veya özel sebepler) işe devam edemeyecek doktorunuz veya mühendisiniz yerine aynı niteliklere haiz bir  personel, zaman kaybı olmaksızın görevi yürütecektir.
  • CANİK Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimimizin yine CANİK tarafından denetlenmesi  sağlanarak verilen hizmetin sürekliliği ve kalitesi arttırılacaktır.
  • Şirketinizde görevlendirilecek uzmanlarımız sadece eksikleri tespit etmeyecek bu eksiklerin nasıl giderileceği konusunda da çözüm önerileri  getirecektir.
  • CANİK Ortak Sağlık Güvenlik Birimi gizlilik ilkesini temel alarak çalışan ve tarafsız olarak üçüncü göz denetimlerini yapabilecektir.
  • CANİK Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, işveren adına İlgili Bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek ve işverene raporlama yapacaktır.